Apeldoorn: Grootste en modernste baan van Nederland


Lees ook: Succesvolle renovatie AV'34: geld dubbel en dwars waard
In opdracht van AV’34 heeft Siebenga Adviesbureau in 2016 de baan aanbesteed en op 30 september 2017 is de grootste en modernste baan van Nederland geopend. Onder andere meer dan 8000 m2 kunststof (8 rondbanen en 2x10 sprintbanen), een hellingbaan, een 6000 m2 kunstgras inloopbaan, TRX buitenkrachtruimte, kunstgrasveldje voor warming-up en coolingdown, werpmuur, alle inrichtingsmaterialen nieuw, LED veldverlichting en een robot om het gras te maaien zijn binnen het budget gerealiseerd. CSC Sport is als aannemer verantwoordelijk geweest voor de realisatie met Herculan en GCC als leverancier van de sandwich toplaag, Tamminga Sports als leverancier voor de inrichtingsmaterialen en Oostendorp Nederland voor de LED veldverlichting.Valkenswaard: renovatie en optimalisatie

De adviesgroep Atletiekaccommodaties heeft van de gemeente Valkenswaard opdracht gekregen de renovatie van de atletiekbaan vorm te geven en tevens een optimalisatie binnen de ruimte en mogelijkheden uit te voeren, zodat de baan weer aan het nieuwe wedstrijdreglement 2018 voldoet.Papendal: Trainingscentrum met hoge eisen

De renovatie van de atletiekbaan op sportcentrum Papendal tot een geavanceerde trainingsbaan is in opdracht gegeven van CSC Sport. Door hen is Siebenga ingeschakeld in de ontwikkeling om de plannen van deze renovatie vorm te geven. Gebruik van 2 types toplaag (sandwich en Mondo) naast elkaar vraagt om speciale aandacht. Als trainingscentrum van de topsporters stelt Papendal hoge eisen aan de trainingsmogelijkheden, zowel in kunststof als kunstgras.Eindhoven: Problemen door afkeur nieuwe asfaltfunderingDe expertise van Siebenga is door de gemeente Eindhoven ingehuurd, nadat er door meerdere omstandigheden problemen waren door afkeur van de nieuwe asfaltfundering en de kunststof toplaag niet meer in 2017 kon worden aangebracht. Siebenga is gevraagd om de gemeente te ondersteunen om de asfaltfundering aan te passen, zodat de sandwich toplaag op een goedgekeurde fundering kan worden aangebracht en de baan voorjaar 2018 kan worden opgeleverd.Amsterdam Elzenhage: Verplaatsing met nieuwe invulling

Vanwege de bouw van woningen op de huidige locatie moet de baan verplaatst worden. Dit najaar is de opdracht binnen gekomen om in overleg met gemeente en vereniging het programma van eisen op te stellen, waaraan de baan op de nieuwe locatie moet voldoen. Na de inpassing in het gehele plan kan de voorbereiding beginnen voor een uiteindelijke realisatie in 2019.Maastricht: Ondersteuning door programma van eisen AdviesgroepDe Adviesgroep Atletiekaccommodaties, het nieuwe samenwerkingsverband tussen Siebenga, Atletiekunie en Kennis van Sport, heeft voor de renovatie van de atletiekbaan Jekerdal in Maastricht het Programma van Eisen opgesteld voor Maastricht Sport en in overleg met de vereniging ondersteuning gegeven voor de aanpassingen aan de accommodatie.

Heerhugowaard: advisering snelle slijtage

In 2013 is de baan in Heerhugowaard gerenoveerd. In 2017 vertoont de baan al vele donkere vlekken van de toplaag die is weggesleten. Een probleem dat zich ook op veel andere banen voordoet. Siebenga is gevraagd de problemen te inventariseren en een kostenopzet te maken voor de komende 30 jaar voor de diverse oplossingen die op de huidige baan mogelijk zijn.Aalsmeer: Voorbereiding renovatie

Na jaren van voorbereiding in samenwerking met de vereniging gaat de baan in Aalsmeer in 2018 gerenoveerd worden en de bebouwing verplaatst. Als ondersteuning van gemeente en vereniging is Siebenga ingehuurd voor de controle van de plannen die weer moeten leiden tot een wedstrijd goedgekeurde baan.
Den Helder: Inventarisatie tekortkomingen en advies


In opdracht van Integrex is een rapportage opgesteld van de noodzakelijke werkzaamheden om de baan op het Marine Sportcomplex in Den Helder weer wedstrijdgeschikt te krijgen. Zowel de mogelijkheden op korte termijn als voor een ingrijpende renovatie zijn in kaart gebracht.Tiel: Kunstgras trainingsbaan met multifunctionele mogelijkheden

De Adviesgroep Atletiekaccommodaties ondersteunt het streven van Astylos (http://www.astylos.nl) om een kunstgras trainingsaccommodatie te realiseren in de detailuitwerking als bouwteam en bij de realisatie. Gestreefd wordt naar een alternatieve indeling met mogelijkheden voor andere sporten en bootcamp.Voorschoten: Vereniging zet de schouders er onder

Voorschoten ’97 geeft steeds meer vorm aan de realisatie van een eigen kunststofbaan. Er wordt gekeken naar alternatieve constructies, omdat de financiering moet geheel uit eigen middelen komen. De adviesgroep Atletiekaccommodaties ondersteunt de vereniging om de realisatie van een 300m baan op het eigen complex mogelijk te maken.